Loome koos Kooraste külakeskuse

Kooraste külaselts kutsus 3. veebruaril kohalikku rahvast endisesse Kooraste kauplusehoonesse arutelule. Kuna Kooraste külaelu on viimastel aastatel hoogustunud, nähti paljude inimeste poolt vajadust luua päris oma kooskäimise koht.

Kooraste külaselts on seni jaksanud korraldada külaliikumise ja kohaliku kogukonna aktiviseerimise eesmärgil erinevaid spordi- ja kultuuriüritusi, mis on enamasti suvised ehk siis hooajalised ja ühekordsed üritused. Juba pikemat aega on olnud vajadus ja soov muuta tegevusi mitmekesisemaks ning laiahaardelisemaks. Nii kunagiseid põliselanikke ja nende järeletulijaid, praeguseid külaelanikke kui ka külalisi kaugemalt on väga raske kokku tuua olukorras, kus tegelikult puudub kokkusaamise koht, mis oleks avatud aastaringselt ning kaetud erinevate tegevusvõimalustega.

Kanepi vald omandas seltsitegevuse edendamiseks ning külaelu arengu soodustamiseks Kooraste külas asuva Mari-Anne kinnistu. Kinnistul asub endine Kooraste poehoone. Külaselts soovib sellesse luua külakeskuse. Külakeskuse loomise eesmärgiks on veelgi enam tugevdada kohaliku kogukonna omavahelist suhtlemist ja regulaarseid ühistegevusi. Seetõttu kutsutigi rahvas kokku, et üheskoos aidata kaasa mõelda, leidmaks ärksaid ja asjalikke ning kõiki Kooraste kandi noori ja vanu ning külastajaid puudutavaid ideid, mis peaks ühes tänapäevases külakeskuses olema. Koos vaadati üle tulevase külakeskuse ruumid, mis samuti kindlasti aitasid ideede genereerimisele kaasa.

Rõõm on tõdeda, et kohale tuli hulgaliselt osalejaid igas vanuses, kokku loeti eakamaid, nooremaid ja lapsi 40 ringis. Selle hoonega varasemalt kokku puutunud inimesed rääkisid, et siin majas pole ammu-ammu olnud niisugust sagimist, kui nüüd. Külaseltsi juht Urmas Kivirand selgitas, et vajadus on poehoone renoveerida ning tulevikus see huvipäraselt sisustada. Külaselts esitab sel aastal taotluse LEADER-programmi, lootes saada investeeringutele toetust. Kohalikud avaldasid soovi lüüa ise aktiivselt kaasa nendes töödes, mida projektidest rahastada ei saa. Juba kevadisel „Teeme ära“ talgutel on planeeritud teha krundi heakorratöid, samuti hoones tehtavad eeltööd lammutamise ja puhastustööde näol.

Kooraste endise poe renoveerimine külakeskuseks paneb aluse kogukondliku kooskäimiskoha tekkimisele. Projekti eestvedajatel on kindel plaan taasluua ajaloolisesse mõisasüdamesse „oma rahva pesa“, kuhu alati saab tulla ja kus on võimalik kokku saada ning pidada tähtpäevi ja suuremaid üritusi.