Vaaba järv

Sügavuskaart

Truuta aheljärvestiku teine lüli, mis paikneb Koorastest 1 km lääne pool. Pisijärv (2,4 ha), kuid üsna sügav - 11,0 m (keskmine sügavus 4,2 m). Sügavaim koht on järve keskosast kirde pool. Pikliku, idast läände laieneva kuju tõttu meenutab veidi kõverdunud veetilka. Järvele annab ilu orunõlvadel kasvav kõrge mets.

Sissevool toimub Kooraste Pikkjärvest tuleva Kusta ehk Tamme oja (jõe) kaudu, väljavool Hatsike järve. orunõlvadel igritsevad allikad.

Veepinnal võib näha vesiroose.

On väärtuslik aheljärvestiku elemenina ja kalastamisvõimalusi pakkuvana.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977