Hüüdre järv (Hüüdra järv)

Teistest Kooraste järvedest eemal, Kooraste asundusest 3 km lõunakagu pool asuv lääne-ida suunas piklik järv, pindalaga 5,4 ha. Paikneb madalas orus ja on üsna sügav - 11,5 m, sellest vett umbes 8 m (sügavaim koht on järve keskosas). Lõunakaldal kasvab mets, põhjakaldal raiesmik, edelakaldal vana talu oma heinamaade ja põllumaadega. Järve piirab kitsas õõtsikuriba, talu ja lõunakalda keskosas asuva supluskoha juures leidub ka liivast põhja. Varem on järves leotatud linu.

Toitub peamiselt sademete veest. Vesi on pruunikaskollane, keskmise läbipaistvusega (1,8 m) ja väga tugevasti kihistunud. Taimestik on järves suhteliselt vähe arenenud, liike leidub keskmisel hulgal (16).

Kaladest leidub peale mudamaimu veel rohkesti kokre. Muud kalad olevad järve ummuksile jäämise tõttu kadunud. Kunagi on peetud aga Hüüdre järve kalarikkaks järveks, kus leidus erakordselt rohkesti haugi ja saadi kolme vaksa pikkuseid ahvenaid. 1973. a. andis järv ootamatult jälle ilusaid ahvenaid.

Maastikuliselt kaunis veekogu. Omab tähtsust kogrejärvena ja kohaliku tähtsusega supluskohana.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977