Alopi järv (Paabu järv, Alapea järv)

Koorastest 3 km lääneedela pool asuv 7 ha suurune võrdlemisi ümariku kujuga orujärv. Väljavoolule betoonpaisu rajamise tulemusena on veetase ligi 1 m tõusnud, järve sügavus 1972. a. oli 15,8 m. Sügavaim koht on järve keskosast veidi lääne pool, teine sügavam koht on järve keskosast kirdes. Järve keskel on taimestikuga kaetud kolmaosaline madalik, kus vee sügavus on alla 1 m. Varem on siin olnud kolm saarekest. Järve ümbritseb peaaegu kõikjal segamets, mis järve ääres on veetaseme tõusu tõttu kuivanud. Perv on valdvalt pehme, osalt veega üle ujutatud. Põhja katab paks sapropeelikiht.

Järv on nõrga läbivooluga. Vett toob edelanurgast sisse voolav ojake, nähtavasti annavad rohkesti vett ka järve keskel olevad allikaaugud ja edelakaldal olevad kaldaallikad. Välja voolab Alopi oja, mis viib vee Kooraste Suurjärve. Oja väljavoolule on ehitatud pais, mille abil on võimalik veetaset reguleerida 1,5-2 m ulatuses.

Vesi on väga tugevasti kihistunud (vee pinna- ja põhjakihtide temperatuuride vahe 21,5 kraadi, hapnik kadus veest umbes 6 m sügavusel). Vesi on kollakaspruun ja keskmise läbipaistvusega (2,0 m).

Järve taimestik oli 1972. a. liigirikas (23 liiki). Erakordselt palju leidus vesiroose, vesikuppu aga üldse mitte.

Alopi järve kalastik koosneb ahvenast, haugist, särhest ja roosärjest; sisse on toodud karpkala. Leidub jõevähki.

Tänu oma erakordsele vesiroosirikkusele pakub rohket silmailu.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977