Kooraste ikka ja jälle "telepildis"

29.08.2018

Rõõm on selle üle, et meie küla elab.

Tänud kõigile, kes küla- ja maaelu arendamisele kaasa aitavad!

Artikkel Kooraste triatloni kohta Kanepi valla veebis 

Artikkel Lõuna-Eesti Postimehes

Kooraste külaseltsi edukas aasta toetuste taotlemisel

19.07.2018

 2018. aasta on Kooraste külaseltsile olnud äraütlemata edukas. Juba aastaid on mõlgutatud mõtet luua päris oma kooskäimise koht. Silma visati Kooraste endisele poehoonele, mis seisis kasutuseta ja pigem riivas küla keskel silma oma räämas olekuga. Kui hakkasid avanema erinevad meetmed, mille toel oma pesa luua, hakkasime ka vastavas suunas toimetama.

Kanepi vald tuli meile vastu ja soetades poehoone, andis selle külaseltsile pikaajalisele rendile. Nüüd oli vaja maja remontima hakata. Selle tarbeks sai kirjutatud kaks taotlust Põlvamaa Partnerluskogule, kes administreerib PRIA LEADER-programmi maakondlikku projektitaotluste kogumist ja hindamist.

Oma 18.07.2018 otsusega otsustas PRIA rahuldada LEADER-projektitoetustega Kooraste külaseltsi poolt meetmesse 19.2 Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine esitatud projekti "Kooraste külakeskuse loomine" toetuse summaga 19 997,86 eurot ja meetmesse 19.3 Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond esitatud projekti "Kooraste külakeskuse fassaadi heakorrastamine" toetuse summaga 13 907,66 eurot.

Selle toel saame korda nii katuse, välisilme kui ka suures osas sisetöid.

Appi tuli ka Põlvamaa Omavalitsuste Liit, kelle üldkoosoleku otsusega rahastati Põlvamaale 2018. aastaks eraldatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) vahenditest kevadvoorus kokku 23 projekti. Üheks õnnelikuks osutus külaseltsi projekt "Kooraste külakeskuse projektsioonitehnika" toetuse summas 2000 eurot. Projektiga saab külakeskusesse soetada elementaarse helitehnika ja projektori, mis võimaldab pidada kontserte, teha filmiõhtuid jms. Vaata toetatud projekte ka http://www.polvamaa.ee/toetatud-projektid

Võetud kohustused ja vastutus tuleb nüüd võtta ning unistused ellu viia!

23.04.2018 Kooraste külatalgud 2018

09.04.2018 Artikkel Kooraste külakeskuse loomisest Lõuna-Eesti Postimehes

27.02.2018 Loome koos Kooraste külakeskuse


Arhiiv