Loome koos Kooraste külakeskuse

27.02.2018

Kooraste külaselts kutsus 3. veebruaril kohalikku rahvast endisesse Kooraste kauplusehoonesse arutelule. Kuna Kooraste külaelu on viimastel aastatel hoogustunud, nähti paljude inimeste poolt vajadust luua päris oma kooskäimise koht.

Kooraste külaselts on seni jaksanud korraldada külaliikumise ja kohaliku kogukonna aktiviseerimise eesmärgil erinevaid spordi- ja kultuuriüritusi, mis on enamasti suvised ehk siis hooajalised ja ühekordsed üritused. Juba pikemat aega on olnud vajadus ja soov muuta tegevusi mitmekesisemaks ning laiahaardelisemaks. Nii kunagiseid põliselanikke ja nende järeletulijaid, praeguseid külaelanikke kui ka külalisi kaugemalt on väga raske kokku tuua olukorras, kus tegelikult puudub kokkusaamise koht, mis oleks avatud aastaringselt ning kaetud erinevate tegevusvõimalustega.

Kanepi vald omandas seltsitegevuse edendamiseks ning külaelu arengu soodustamiseks Kooraste külas asuva Mari-Anne kinnistu. Kinnistul asub endine Kooraste poehoone. Külaselts soovib sellesse luua külakeskuse. Külakeskuse loomise eesmärgiks on veelgi enam tugevdada kohaliku kogukonna omavahelist suhtlemist ja regulaarseid ühistegevusi. Seetõttu kutsutigi rahvas kokku, et üheskoos aidata kaasa mõelda, leidmaks ärksaid ja asjalikke ning kõiki Kooraste kandi noori ja vanu ning külastajaid puudutavaid ideid, mis peaks ühes tänapäevases külakeskuses olema. Koos vaadati üle tulevase külakeskuse ruumid, mis samuti kindlasti aitasid ideede genereerimisele kaasa.

Rõõm on tõdeda, et kohale tuli hulgaliselt osalejaid igas vanuses, kokku loeti eakamaid, nooremaid ja lapsi 40 ringis. Selle hoonega varasemalt kokku puutunud inimesed rääkisid, et siin majas pole ammu-ammu olnud niisugust sagimist, kui nüüd. Külaseltsi juht Urmas Kivirand selgitas, et vajadus on poehoone renoveerida ning tulevikus see huvipäraselt sisustada. Külaselts esitab sel aastal taotluse LEADER-programmi, lootes saada investeeringutele toetust. Kohalikud avaldasid soovi lüüa ise aktiivselt kaasa nendes töödes, mida projektidest rahastada ei saa. Juba kevadisel „Teeme ära“ talgutel on planeeritud teha krundi heakorratöid, samuti hoones tehtavad eeltööd lammutamise ja puhastustööde näol.

Kooraste endise poe renoveerimine külakeskuseks paneb aluse kogukondliku kooskäimiskoha tekkimisele. Projekti eestvedajatel on kindel plaan taasluua ajaloolisesse mõisasüdamesse „oma rahva pesa“, kuhu alati saab tulla ja kus on võimalik kokku saada ning pidada tähtpäevi ja suuremaid üritusi.

Ülimõnusa Kooraste külapäeva 2017 tagasivaade

21.08.2017

15. juulil käesoleval aastal toimunud Kooraste rahvalik külapäev on kohalikule kogukonnale hindamatu väärtusega. See tihendab kontakte nii kohalike endi vahel ja veelgi rohkem nii lähemate kui kaugemate külalistega.

Kõik planeeritud tegevused – ümber Kooraste Suurjärve jooks, rahvalikud spordimängud, tervisliku toitumise töötuba lastele ja noortele, kadunud mõisate viilulikontsert ning õhtune simman – toimusid ning osavõtt sellest oli rahvarohke.

Külapäeval osalejate hulk oli ca 250 inimest, kusjuures laste osakaal oli üllatavalt suur. Jooksuvõistlusest võttis osa 32 inimest (jooks toimus täiskasvanutele 5 km ja lastele kuni 12.a 2 km), spordivõistlustest ca 70 inimest, toidutöötoast ca 30 last.

Lisaks kohalikele inimestele osales peresid kogu Kanepi vallast, kui ka Tartust ja Tartumaalt, Pärnust ning isegi Tallinnast. See, mida soovisime - edendada maapiirkonnas liikumisharrastust ja propageerida tervislikke eluviise, tugevdada kohalike inimeste ühtekuuluvustunnet, pakkuda külastajatele parimat emotsiooni – sai täidetud.

Siinkohal toome ära ka ümber Kooraste järve jooksu tulemused.

 Tüdrukud kuni 12 a.(12 kaasaarvatud)

 1. koht Luisa Nõmmik (Kanepi)

2. koht Viktoria Misnik (Kooraste)

3. koht Mariann Zernant (Ojakalda talu)

 Poisid kuni 12 a.(12 kaasaarvatud)

 1. koht Mattias Pavlov (Aia talu)

2. koht Erik Marten Zernant (Ojakalda talu)

3. koht Martin Jänes (Pärnu)

 Naised

 1. koht Lorely Kõrvel (Kanepi)

2. koht Kristi Sikk (Kanepi)

3. koht Helika Aigro (Kanepi)

 Mehed

 1. koht Ahto Rähn (Sillaotsa talu)

2. koht Siim Kukk (Jõgisoo talu)

3. koht Kristjan Käär (Kanepi)

 Jooksu auhinnad panid välja Makserv, Kanepi Vald, Kanepi Aiand, Väska Vesi, Kooraste Küla Selts, OÜ SALE. Lastejooksu auhinnad pani välja Toivo Veinjärv.

Vahvatest spordimängudest saab ülevaate siit: http://akros.ee/1510

Külapäeva tervisliku toitumise töötoa erinevates toidurühmades toimetas jooksvalt kokku ca 30 last ja 7-8 lapsevanemat. Lastel oli võimalus valmistada kolme erinevat smuutit, toorbatoonikesi ning mahlast Bircheri müslit.

Töötuba toimus mitmes osas, nii et lapsed said jooksvalt tegevusega liituda ning proovida teha erinevaid asju. Lapsed said töötoas toimetada vabalt, kes soovis ühe toidu valmimise järgselt ära minna, võis seda teha ning samamoodi sai töötoaga liituda ka poole pealt.  Valminud toidud maitsti ühiselt ära, samuti said töötoas valminud toite maitsta teised külapäeva külastajad, kes töötoas ei osalenud.  Lastele ja vanematele olid jagamiseks olemas retseptilehed.

Töötoa läbiviimise ajal rääkis juhendaja valmivate toitude eelistest ning kasulikkusest, tutvustas erinevaid võimalusi suhkrute asendamiseks ning andis näpunäiteid, milliseid lihtsaid ja maitsvaid vahepalasid veel lastele teha saaks.

Töötuba oli üles ehitatud selliselt, et võimalikult palju lapsi saaks tegevusest osa võtta ning tulemust maitsta. Teoreetiline osa töötoast anti edasi praktilise tegevuse käigus, sest külapäeva raames lastele eraldi loengut teha ei olnud mõtet, seda enam, et ka sportlikud üritused toimusid töötoaga paralleelselt.

Õhtune programm algas Unustatud Mõisate viiulikontserdiga, mis on meil juba traditsiooniliseks saanud. Klassikaliselt muusikalt mindi sujuvalt üle simmanile ning külasimmanil keerutati jalga koos ansambliga ÖBÖDÖS hiliste öhtutundideni.

Külapäev sai teoks Kanepi Valla, Kultuurkapitali, Kohaliku Omaalgatuse Programm KÜSK ning Kooraste Küla Seltsi toel. Aitäh Rain Rekkerile ja Rauno Rüütlile. Toitlustas Aare Sild meeskonnaga.

Suur tänu kõigile osalejatele ja toetajatele.

10.07.2017 Kooraste külapäeva kava

05.06.2017 Selle aasta Kooraste küla rahvapäev toimub 15. juulil

22.05.2017 Kooraste küla oli edukas kolme valla mängudel!


Arhiiv